Seznam jiřinek

               

Prehled odrud od A-Z HOME Odrudy výber/hledání

Seznam jirinek Zdroje odberu Jirinkové zahrady Impresum

Milí přátelé jiřinek, chtěli bychom Vám podat několik základních informací pro porozumění seznamu jiřinek:

V seznamu jiřinek se nacházejí odrůdy, které

1. byly za posledních pět let v nabídce pěstitelů a obchodníků, kteří jsou členy DDFGG.
2. bylo možno vidět na ostrově Mainau a jež je možné si zároveň objednat.
3. jsou mezi odrůdami vyznamenanými DDFGG.

Odrůdy jiřinek, jejichž fotografie nemáme k dispozici a jejichž údaje jsou nespolehlivé, už v seznamu nejsou uvedeny. Každoročně připojujeme nové odrůdy podle výše uvedených kritérií.

Fotografie< jiřinek získáváme od autorů bezplatně, autorská práva zůstávají nadále fotografům samotným. Výběr je směřován k takovým fotografiím, které ukazují odpovídající odrůdu a její vlastnosti nejlépe. Abychom zlepšili kvalitu, obrázky neustále měníme.


Údaje k jednotlivým odrůdám byly zkontrolovány a pokud možno také ověřeny,

například: Cornel       =    údaje k této odrůdě jsou ověřeny
Pokusili jsme se také sjednotit barevné označení. Pokud se objeví nové odrůdy, postupujeme s těmito údaji stejným způsobem.

Chyby samozřejmě není nikdy možno vyloučit, můžeme je však kdykoliv opravit, stačí zaslat e-mail .

Přejeme Vám mnoho radosti, zábavy a potěšení s jiřinkami!
Hans Auinger, Elke Crocoll, Frank Krauße, Bettina Verbeek
  AKTUEL